Over Het Heldenhuis


Je kind een mooi toekomstperspectief bieden. Welke ouder droomt daar niet van? Alleen is deze droom iets moeilijker te realiseren wanneer je kind een beperking heeft.

Gelukkig leven we in een welstellende regio. Vlaanderen biedt onze kinderen en jongeren een goed georganiseerde ondersteuning aan. Ze kunnen elk met hun mogelijkheden en beperkingen genieten van prima onderwijs en zorg.

De realiteit leert ons echter dat die doorstroming uiterst moeizaam verloopt. Overal botsen ze op wachtlijsten. Vaak zijn onze kinderen dan ook aangewezen op eigen familie. Personen met een beperking wensen echter ook actief deel uit te maken van de samenleving. Ze willen voor een deel, binnen hun eigen mogelijkheden, zelf de regie voeren over hun eigen leven en voor een groot stuk mee kunnen bepalen waarvoor hun ondersteuningsmiddelen worden ingezet. 

Daarbij komt nog dat onze kinderen onmogelijk kunnen samenblijven onder de huidige regelgeving. Ze zitten al jaren samen in het buitengewoon onderwijs of gaan al jaren samen naar een jeugdbeweging of sportclub. Ze hebben een hechte vriendschapsband opgebouwd. Het zou zonde zijn die vriendschappen verloren te laten gaan, vooral omdat relaties opbouwen én onderhouden met leeftijdsgenoten voor onze kinderen niet evident is. Deze inclusieve samenleving is dus een project uit noodzaak.

Vlaanderen en de bevoegde ministers werken momenteel aan de vernieuwde visie op zorg. In het perspectiefplan 2020 streven ze ernaar om zorg en ondersteuning te garanderen voor personen met een beperking onder de vorm van PVF (persoonsvolgende financiering).  Verder streven ze ernaar gebruikers goed te informeren over mogelijke antwoorden hieromtrent met de bedoeling hen voluit te laten genieten van een inclusieve samenleving.

Daarom nemen we als groep ouders van kinderen met een beperking, het heft in eigen handen en nemen we zelf de regie in handen om te bouwen aan de toekomst van onze kinderen.

De VZW Heldenhuis is ondertussen een feit. Met een eigen website (www.heldenhuis.be), een facebook-pagina en instagram-pagina proberen we onze VZW kenbaar te maken.  

Het uiteindelijke doel is om een kleinschalige woonvorm aan te bieden aan tien jongvolwassenen met een mentale beperking, waar het huiselijk gevoel centraal staat, waar mensen die er wonen of werken zich thuis voelen. De kern van deze werking ligt in de flexibele samenwerking tussen de ouders en de professionele organisaties in de buurt wat betreft activiteitenaanbod, therapie, hulpmiddelen, verzorging, medische zorg, maar ook de huisvesting zelf. Samenwerking om samen doelen te bepalen waaraan gewerkt kan en zal worden, werken aan de toekomst van onze kinderen!  Ondertussen is de stad Eeklo bereid om mee te stappen in dit project en bieden ze ons de mogelijkheid ons project uit te bouwen in “de Hartwijk”, beter bekend als de oude site van het AZ Alma.

Om integratie te bevorderen zullen we ook samenwerken met vrijwilligers en zullen sommige kinderen kiezen voor een dagbesteding buitenshuis. De aanwezigheid van een bibliotheek, een cultureel centrum, sportaccommodaties, zorg- en hulpverleningspartners in de buurt zijn een bijkomende must om dit project de laten slagen. Hiervoor zijn ondertussen ook al contacten gelegd met verschillende zorgpartners.

Om de band tussen de jongeren nog sterker te maken, hebben we een jongerenwerking opgestart, waarbij een aantal jeugdwerkers met ervaring in de speelpleinwerking Oranje tweemaandelijks een activiteit organiseren voor onze kinderen. Opnieuw kunnen we hierbij rekenen op de steun van de stad Eeklo daar we gebruik kunnen maken van de accommodatie van de “Zuidkaai” om deze activiteiten te organiseren. Ondertussen konden we vanaf 1 september 2018 een samenwerking opstarten met de Meetjeslandse Zwemvereniging (o.l.v. Pascale Verbauwen) en werd G-zwemmen in Eeklo mogelijk, dit in het nieuwe Verbauwenbad van Eeklo, waar de jongeren 2 x per week zwemtraining krijgen van een vrijwillige trainer van de zwemclub.

Voor de financiering van dit project zijn we dan ook op zoek naar investeerders die willen meewerken aan dit geïntegreerd huisvestingsproject. We zullen heel wat geldinzamelacties (wijnverkoop, kerstmarkt, aperitiefconcert, benefietconcert,…) op touw zetten en actief op zoek gaan naar sponsors. Via peter- en/of meterschap willen we ons project de nodige maatschappelijke bijklank geven, zodat een volledige integratie van dit project in het stadsgebeuren kan opgenomen worden. Peter Van de Veire bekend van radio en tv (MNM, één, …) is ondertussen bereid gevonden om als peter op te treden van ons project en Roos Van Acker wil het meterschap opnemen. Een fantastisch duo voor fantastische helden!