Over Het Heldenhuis


Je kind een mooi toekomstperspectief bieden. Welke ouder droomt daar niet van? Alleen is deze droom iets moeilijker te realiseren wanneer je kind een beperking heeft.

Gelukkig leven we in een welstellende regio. Vlaanderen biedt onze kinderen en jongeren een goede ondersteuning aan. Ze kunnen elk met hun mogelijkheden en beperkingen genieten van prima onderwijs en zorg.

De realiteit leert ons echter dat doorstroming uiterst moeizaam verloopt. Algemeen botsen we op wachtlijsten. Vaak zijn onze kinderen dan ook aangewezen op eigen familie. Personen met een beperking wensen echter ook actief deel uit te maken van de samenleving. Ze willen voor een deel, binnen hun eigen mogelijkheden, zelf de regie voeren over hun eigen leven en voor een groot stuk mee kunnen bepalen waarvoor hun ondersteuningsmiddelen worden ingezet. 

Daarbij komt nog dat onze kinderen onmogelijk samen kunnen blijven onder de huidige regelgeving. Ze zitten al jaren samen in het buitengewoon onderwijs of gaan al jaren samen naar een jeugdbeweging of sportclub. Ze hebben een hechte vriendschapsband. Het zou zonde zijn die vriendschappen verloren te laten gaan, vooral omdat relaties opbouwen én onderhouden met leeftijdsgenoten voor onze kinderen niet evident is. Deze inclusieve samenleving is dus een project uit noodzaak.

Vlaanderen en de ministers werkten reeds jaren aan de visie op zorg. In het perspectiefplan 2020 streefden ze ernaar om zorg en ondersteuning voor personen met een beperking onder de vorm van PVF (persoonsvolgende financiering) te organiseren.

Daarom nemen we als groep ouders van kinderen met een beperking, het heft in eigen handen en nemen we zelf de regie in handen om te bouwen aan de toekomst van onze kinderen.

De VZW Heldenhuis is een feit. Met een eigen website (www.heldenhuis.be), een facebook-pagina en instagram-pagina proberen we onze VZW kenbaar te maken. 

Het uiteindelijke doel is om een kleinschalige woonvorm aan te bieden aan 12 jongvolwassenen met een cognitieve beperking, waar het huiselijk gevoel centraal staat, waar mensen die er wonen of werken zich thuis voelen. De kern van deze werking ligt in een intensieve en  flexibele samenwerking tussen de ouders en vzw Humival, als vergunde zorgpartner en de professionele organisaties in de buurt voor wat betreft activiteitenaanbod, therapie, hulpmiddelen, medische zorg, ...

Voor onze kinderen is een constante begeleiding (24u/24u – 7d/7d) nodig, daar ze allen een cognitieve ontwikkelingsleeftijd hebben tussen 2 en 7 jaar. Momenteel zijn er 9 helden binnen onze groep.

Eind 2023 zal het Heldenhuis gebouwd worden aan de Brugsesteenweg in Eeklo (oude site kleuterschool Sint-Janneke) dit i.s.m. Pathmakers (Tabor) en EVR-architectenbureau. 

Om integratie te bevorderen zullen we ook samenwerken met vrijwilligers en zullen sommige kinderen kiezen voor een dagbesteding buitenshuis. De aanwezigheid van een bibliotheek, een cultureel centrum, sportaccommodaties, zorg- en hulpverleningspartners in de buurt zijn een bijkomende must om dit project te laten slagen.

Om de band tussen de jongeren nog sterker te maken, hebben we een jongerenwerking opgestart, waarbij een aantal vrijwillige jeugdwerkers met ervaring tweemaandelijks een activiteit organiseren voor onze kinderen. Ondertussen konden we ook vanaf 1 september 2018 een samenwerking opstarten met de Meetjeslandse Zwemvereniging (o.l.v. Pascale Verbauwen) en werd G-zwemmen in Eeklo mogelijk, dit in het nieuwe Verbauwenbad van Eeklo, waar de jongeren 2 x per week zwemtraining krijgen. Binnenkort hopen we als VZW ook G-sport te kunnen opstarten i.s.m. G-sport Vlaanderen.

Voor de financiering van dit project zijn we dan ook op zoek naar investeerders die willen meewerken aan dit geïntegreerd huisvestingsproject. We zullen heel wat geldinzamelacties (wijnverkoop, kerstmarkt, aperitiefconcert, benefietconcert,…) op touw zetten en actief op zoek gaan naar sponsors. Via peter- en/of meterschap willen we ons project de nodige maatschappelijke bijklank geven, zodat een volledige integratie van dit project in het stadsgebeuren kan opgenomen worden. Peter Van de Veire bekend van radio en tv (MNM, één, …) is ondertussen bereid gevonden om als peter op te treden van ons project en Roos Van Acker wil het meterschap opnemen. Een fantastisch duo voor fantastische helden!