Heldenhuis komt op site Sint-Janneke in Brugsesteenweg!


Het Heldenhuis, een kleinschalige woonvorm voor jongvolwassenen met een  verstandelijke beperking, komt op de site van de kleuterschool Sint-Janneke  aan de Brugsesteenweg in Eeklo. De werken voor dit woonproject kunnen  starten in april 2022, een goed jaar later kunnen twaalf bewoners er hun intrek  nemen. De vzw Heldenhuis is verheugd dat, nadat het dossier enkele jaren  aansleepte, er nu toch concreet werk wordt gemaakt van hun droomproject,  op een andere locatie en met Pathmakers van de Taborgroep als bouwheer.

DE VOORGESCHIEDENIS

In 2016 nam een groep ouders van kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking  het initiatief om de vzw Heldenhuis op te richten. Hun doel was een woonproject realiseren waar  hun negen kinderen samen en toch apart kunnen wonen en een toekomst uitbouwen, met een  constante begeleiding en in een huiselijke sfeer. Op die manier kon de vriendengroep samenblijven  en werden ook ellenlange wachtlijsten in andere instellingen vermeden. Oorspronkelijk zou het  Heldenhuis een stek in de Hartwijk krijgen, op de vroegere site van AZ Alma, maar daar werd van  afgestapt omwille van financiële redenen. Even zat het dossier in een impasse, maar nu is er een  echte doorbraak. 

NAAR SINT-JANNEKE

Het Heldenhuis zal worden gebouwd in de Brugsesteenweg op de site waar nu kleuterschool Sint Janneke staat. Dat schooltje sluit eind 2021 de deuren en de klasjes verhuizen naar de hoofdschool  Sint-Jozef in de Abdijstraat. De vzw Heldenhuis bekwam bij de Zusters van Liefde, die eigenaar zijn  van de ongeveer 2000 m² grote site, een erfpacht van 99 jaar. 

Voor dit project krijgt vzw Heldenhuis de steun van de Taborgroep en meer bepaald van het  deelproject Pathmakers. Dat is een aparte tak van Tabor, die duurzame infrastructuur voor sociale  doeleinden ontwerpt, bouwt en onderhoudt. Pathmakers wordt bouwheer van het project, dat na 30  jaar wordt overgedragen aan de vzw Heldenhuis. De kostprijs van het bouwproject zal ongeveer 1,7  miljoen euro (excl. BTW) bedragen. Men kan hierbij ook rekenen op VIPA-subsidies. Vzw Heldenhuis  zal gedurende 30 jaar een gebruikersvergoeding betalen.

MOOIE INDELING

Het Heldenhuis zal gebouwd worden voor de huisvesting van 12 jongvolwassenen, die elk over een  studio met eigen badkamer zullen beschikken. Daarnaast zal het Heldenhuis een reeks  gemeenschappelijke ruimtes bevatten: keuken, berging, zithoek, recreatieruimte, fietsen- en  afvalberging, bureel en slaapruimte voor supervisor, tuinberging… Alle wooneenheden hebben  buitenzicht tot de tuin, er komt ook een sanitaire cel met tillift en kantelbad, en een snoezelruimte.  De vzw Heldenhuis zal het project en de nodige zorgondersteuning bekostigen met een deel van het  inkomen van de bewoners en hun Persoonsvolgende Financiering (PVF), een ander deel met de  opbrengst van fondsenwerving en benefits. 

De vzw Heldenhuis is blij met deze doorbraak, niet het minst voor hun kinderen en jongvolwassenen  die nu kunnen uitkijken naar een mooie eigen stek, samen met hun vrienden. De vzw is ook blij dat  ze nu aan de vele sponsors, instellingen en sympathisanten, die de voorbije jaren het project een  warm hart en een financiële steun toedroegen, eindelijk kunnen zeggen waar en wanneer het  Heldenhuis er zal komen.

 

 

 

Foto's dankzij Geert Faes