WIJNACTIE T.V.V. HET HELDENHUIS!

Wijnactie 2022


Beste sympathisanten,

Met de feestdagen in het vooruitzicht willen we onze 6e wijnactie organiseren waarbij u onze VZW Heldenhuis kan steunen.

VZW Heldenhuis is opgericht door ons, ouders van jongvolwassenen met een beperking, met als doel te bouwen aan een warme thuis voor 12 personen met beperking, geïntegreerd in de maatschappij waarbij de bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen samenleven, met 24u/24u ondersteuning en begeleiding. Ons Heldenhuis zal gebouwd worden in de Brugsesteenweg 47 Eeklo (site kleuterschool Sint-Janneke). Dit in samenwerking met Pathmakers-Tabor en EVR architectenbureau. De start van de bouwwerken is voorzien vanaf maart 2023. De opening is voorzien in augustus 2024. Voor de zorgondersteuning zullen we nauw samenwerken met vzw Humival, als vergunde zorgaanbieder.

Met de opbrengst van onze wijnverkoop draagt u alvast een steentje bij tot de realisatie van dit mooie project. En de prijzen blijven ook dit jaar ongewijzigd!

De wijnen werden voor u geselecteerd i.s.m. De Wijnzolder uit Sint-Laureins en zijn verkrijgbaar per fles of per karton van 6 flessen. Bestellingen kunnen enkel via dit bestelformulier, ten laatste tot vrijdag 13 januari 2023 of via onze website www.heldenhuis.be (online te betalen)

Bestellingen worden pas geplaatst na uw betaling via overschrijving op onze rekening (op naam van VZW Heldenhuis BE 69 7340 4266 7578 met vermelding “wijnactie + naam van de held” bij wie u de bestelling plaatst).

U kan nadien de bestelling afhalen via de Held waar u de bestelling plaatste. Mogelijkheid tot uitschrijven van een factuur.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Onze helden